logoAmbulante begeleiding

Wat houdt dit in? Het begeleiden van minderjarigen en meerderjarigen die lichamelijk/geestelijk hulpbehoevend zijn, waarbij zowel de minderjarigen als de ouders, opvoeders begeleid worden in de hulpvraag van de minderjarige. Denk hierbij aan:

• Psychische thuisbegeleiding
• Begeleiding in de contacten met school
• Gedragsproblemen
• Sociale vaardigheden
• Vrijetijdsactiviteiten etc.

Methodieken:

Onze medewerkers worden getraind om onze klanten te begeleiden. Tijdens het begeleiden maken wij gebruik van de volgende methodieken:
- Het interculturele interview
- Het maken van een genogram
- Systeemtheorie
- SSKK model
- De ik en wij identiteit
- Competentiemodel