logoAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) maart 2010.
Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiƫnten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coƶrdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2011. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Evergreen.